بیماری های روانی و روش درمان

افسردگی فصلی و روش های درمان آن را بشناسیم

افسردگی فصلی و روش های درمان آن را بشناسیم

احساس کسالت، بی هدفی، ناامیدی و بی حوصلگی از علایم افسردگی فصلی هستند که معمولا در اوایل فصول سال روی می دهد. مهدی امامی روان شناس در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی فراسو به نقل از باشگاه خبرنگاران، درباره افسردگی فصلی گفت: افسردگی فصلی نوعی اختلال عاطفی است که معمولا در زمان مشخصی از سال روی می دهد. ابتلا به این سندروم در اوایل فصول اتفاق می افتد و در پاییز و زمستان شایع تر است. وی افزود: طی این فرایند با تغییر فصل، فرد شاهد تغییرات...

ادامه مطلب